DIT LOKALE TEATER

Syddjurs Egnsteater er et professionelt teater, som giver børn og unge i Syddjurs kommune fantasifulde og sanselige teateroplevelser. Vi producerer 2-3 egne forestillinger om året, og derudover engagerer vi gæsteforestillinger.

På den måde søger vi et repertoire, der over en hel sæson præsenterer teater for de helt små børn i dagpleje og vuggestue op til unge i udskolingsklasser. Disse stykker viser vi både i vores egen teatersal på KulturHotellet i Rønde, ligesom vi sørger for at komme rundt på både skoler og institutioner i hele kommunen.

Foruden teaterforestillinger byder Syddjurs Egnsteater på andre aktiviteter for børn, unge og deres voksne. Blandt andet ferieaktiviteter hvor børn og unge selv kan deltage aktivt på værksteder og i teaterlegestuer. For skolebørn fra 3. – 10. klasse er der mulighed for at gå på teaterskole en gang ugentligt. Desuden har vi VærelZe 313, et crew af egnens unge, der planlægger og afvikler kulturarrangementer for andre unge.