Syddjurs Egnsteater fik egnsteater bevilling af Syddjurs Kommune i 2009. Et egnsteater defineres som et professionelt producerende teater, der er beliggende uden for storbykommunerne. Hvert 4. år genoptages bevillingen. Efter evaluering af Kulturstyrelsen og kommunen vurderes det hvorvidt, teatret kan godkendes som egnsteater for endnu en periode. Syddjurs Egnsteater har haft glæden af at blive godkendt som egnsteater for tredje gang.

Teatret rykkede i 2009 ind på KulturHotellet i Rønde, hvor vi deler lokaler med Syddjurs Kommunes Kulturskole med musik og billedkunst. Derudover er der en mange andre foreninger, der bruger huset til samvær og kulturelle arrangementer.

2016 kunne en ny tilbygning på KulturHotellet tages i brug

DSC_0121 (2)

På teatret producerer vi 2-3 egne forestillinger om året til børn og unge. Derudover engagerer vi gæsteforestillinger. På den måde forsøger vi efter bedste evne at have et repertoire, der over en hel sæson præsenterer teater for de helt små børn i dagpleje og vuggestue op til unge i udskolingsklasser. Desuden er vi på teatret af den holdning, at man aldrig kan blive for voksen til at se børneteater.

Foruden teaterforestillinger byder Syddjurs Egnsteater på andre aktiviteter for børn, unge og deres voksne. Blandt andet ferieaktiviteter hvor børn og voksne, selv kan deltage aktivt på værksteder og i teaterlegestuer. For skolebørn fra 3. – 9. (10.) klasse af er der mulighed for at gå på teaterskole en gang ugentligt.

En del af Syddjurs Egnsteater er den særlige ungdomsscene VærelZe 313. VærelZe 313 er et crew af egnens unge, der planlægger og afvikler arrangementer for andre unge. Nogle gange i samarbejde med andre ungearrangører i kommunen. Du kan læse mere om VærelZe 313 og se sæsonprogrammet for VærelZe 313 her