OM SYDDJURS EGNSTEATER

På teatret producerer vi 2-3 egne forestillinger om året til børn og unge. Derudover engagerer vi gæsteforestillinger. På den måde forsøger vi efter bedste evne at have et repertoire, der over en hel sæson præsenterer teater for de helt små børn i dagpleje og vuggestue op til unge i udskolingsklasser. Desuden er vi på teatret af den holdning, at man aldrig kan blive for voksen til at se børneteater.

Foruden teaterforestillinger byder Syddjurs Egnsteater på andre aktiviteter for børn, unge og deres voksne. Blandt andet ferieaktiviteter hvor børn og voksne, selv kan deltage aktivt på værksteder og i teaterlegestuer. For skolebørn fra 3. – 9. (10.) klasse af er der mulighed for at gå på teaterskole en gang ugentligt. Desuden har vi VærelZe 313. VærelZe 313 er et crew af egnens unge, der planlægger og afvikler arrangementer for andre unge.