VIL DU SELV LAVE TEATER?

Vi optager kun nye elever frem til efterårsferien.

For børn og unge. Teater er sjov og teater er alvor. Teater er at iagttage og fantasere, lege og improvisere. Det er at være åben over for medspillere og det er muligheden for at prøve sig selv af gennem krop, stemme og mimik.

Teater er holdsport som fremmer glæden ved at skabe noget sammen. Derfor er det også vigtigt, at man har et stabilt fremmøde.

Der er to hold TEATERSPIRERNE og TEATERTRUPPEN

Undervisning foregår en gang om ugen.
Torsdage kl. 16.00 – 17.30 TEATERSPIRERNE for dem der går i 3.-6. klasse
Torsdage kl. 18.00 – 20.00 TEATERTRUPPEN for dem der går i 7.-10. klasse

Begge hold afslutter med en forestilling i medio april:
Nærmere oplysning om afsluttende forestillinger fås senere.

Første undervisningsdag er 7. september 2017. Vi afslutter i uge 15 2018.
Efterårsferie i uge 42, juleferie uge 51+52 og vinterferie i uge 7.
I alt 26 ugers undervisning

Tilmelding:

Tilmelding for sæson 17/18 er lukket. Tilmelding er efter først-til-mølle-princip.

Send en mail til info(@)syddjursegnsteater.dk  (skriv Teaterspirerne eller Teatertruppen i emnefeltet) eller ring på 22292522

Ved tilmelding angives deltagerens fulde navn, fødselsår, adresse, kontaktperson, e-mail og telefonnummer.
Data bruges kun i forbindelse med tilmedingen og kontakt i perioden hvor eleven går til teater medmindre der er givet tilladelse til andet.

Tilmelding gælder for hele sæsonen.
Tilmelding sker når betaling er modtaget.

Pris:

Teaterspirerne: 1 rate á 1400 kr. eller 2 rater á 750,-

Teatertruppen: 1 rate á 1600 kr. eller 2 rater á 850 kr.

Betaling
Betaling finder sted, ved tilmelding, via netbank reg.: 7305, konto nr.: 1039821, ved betaling angives deltagerens fulde navn.

 

Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske skriftligt – per mail til info(@)syddjursegnsteater.dk
Ved udmeldelse i løbet af sæsonen refunderes kursusgebyret ikke.

Elevens fravær
Alt fravær bedes meldt til underviseren – telefon 22 29 25 22
Man har ikke ret til at få erstattet undervisning ved eget fravær.
Teaterskolen kan udelukke en elev på grund af forsømmelser.

Aflysninger
Teateret forbeholder sig ret til at aflyse 2 lektioner uden kompensation pr. sæson, f.eks. i forbindelse med underviserens sygdom. Lektioner herudover tilbydes erstattet senere i forbindelse med sæsonen eller i ugerne efter sæsonafslutning. Kan også refunderes ved henvendelse senest en måned efter sæsonafslutning. Aflysning fra teaterskolens side foretages via SMS-besked.

Refusion (aflysning af undervisning)
I det helt særlige tilfælde, at  undervisning må aflyses ud over 2 lektioner, refunderes beløbet ved sæsonens slutning dvs. ultimo april.

  • Udmeldte elever har som udgangspunkt ikke ret til refusion.
  • Beløb under kr. 55,- refunderes ikke.

I løbet af skoleåret kan teaterskolen omlægge den almindelige undervisning til andre former (eksempelvis inspirationstur). Der ydes ikke erstatning eller refusion, hvis eleven ikke deltager i disse tilbud.

Fotografering
Syddjurs Egnsteater fotograferer og filmer med mellemrum undervisningssituationer og forestillinger, disse vil blive brugt i teatrets markedsføring.
Hvis man IKKE ønsker at medvirke på disse fotos/film, skal man ved tilmelding henvende sig til teaterets administrator og træffe aftale derom.