top of page

FARVEL - En hyldest til livet og døden

Wunchmachine

Alder: 14+ år
Varighed: 65 min.

Kom med på en livsbekræftende sansevandring på kirkegården ved Vistoft Kirke og få en anderledes teateroplevelse om afsked og begravelsesritualer.


“Hvor er det dejligt at være udenfor tid og sted. Og bare være som sten og træer. Og skyer og græs og jord. En tid som ingen ved grænser for. Et sted som ingen ved hvor". – Gravsten på Karise Kirkegård


FARVEL er en vandring på kirkegården der blander lydvandring og performance. Publikum inviteres på en times vandring ind i en undersøgelse af hvordan vi siger farvel.


Du tages imod ved indgangen til kirkegården, får udleveret hovedtelefoner og bliver ledt gennem kirkegårdens område af to kvindelige performere. Den sanselige lyd i hovedtelefonerne blander sig med kirkegårdens fysiske og visuelle omgivelse. I denne parallelle kirkegårds-virkelighed bevæger du dig langsomt af sted gennem kirkegården, gennem livet på vej til din egen begravelse.


Oplevelsen er en iscenesat lydvandring, der blander interviews af børn og ældre, samt fagpersoner der arbejder med og omkring danske begravelsesritualer, og lydkompositioner skabt af kirkegårdens rum. FARVEL er samtidig en interaktiv vandring der sanseligt præsenterer publikum for en bearbejdning af og refleksion over afsked.


 

Anmeldelser

Læs anmeldelse af forestillingen: Livsbekræftende musikteater om døden


Artikel i kulturmagasinet FINESPIND


Artikel i kulturmagasinet VINK 

Kreditering

Kunstnerisk Leder: Helga Rosenfeldt-Olsen

Iscenesættelse og performance: Helga Rosenfeldt-Olsen & Alaya Riefensthal

Lydkunstner: Thoranna Björnsdottir

Interviews og redigering: Helga Rosenfeldt-Olsen

Sangkonsulent: Nini Bang

Instruktørkonsulent: Jesper Riefensthal

Lydmix: Sune Hede

Plakat: Nanna Rosenfeldt-Olsen


Tak til de interviewede:

Kirsten Søndergaard, direktør for Landsforeningen for Liv & Død

Henning Christiansen, stenhugger v. Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri

Karin Krüger, kulturhistoriker, medlem af foreningen for dansk kirkegårdskultur

Morten Glastrup, graver Karise Kirke

Marie Bille, pensionist

Jørgen Aabom, pensionist

Lene Rosenquist, pensionist

Børnene i permatopia og på Karise skole


FARVEL er støttet af Statens Kunstfond & Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden, Bornholms Kulturuge, Stevns Kulturpulje, Region Nordjylland, Initiativpuljen Århus.

bottom of page